CV for Rune Skaug

Kort om meg

Fullt navn:
Rune Skaug
Født:
6. oktober 1976
Nåværende stilling:
Seniorkonsulent, Daglig Glede / Humankapitalgruppen
Telefon:
+47 90995161
E-post:
rune@skaug.net


Jeg har jobbet med utvikling av IT-systemer og tjenester siden 1997, da jeg startet et enkeltmannsforetak ved siden av studiene [1].
Frem til sommeren 1999 jobbet jeg her med design/implementasjon av nettsider og enkle internett-applikasjoner samtidig med studier og førstegangstjeneste. Deretter jobbet jeg i noen år som utvikler/konsulent av Windows- og webløsninger i tre mindre selskaper [2][3][4], og samtidig jobbet jeg i perioder med freelance-prosjekter som i sum har gitt meg en solid kompetanse på webutvikling og -standarder.

Fra februar 2003 til og med juni 2004 var jeg i Melbourne og hentet hjem en Master of Management fra Monash University. På Monash fikk jeg en bra innføring i nye fagområder, mange aha-opplevelser rundt hvorfor organisasjoner fungerer som de gjør, og studiet styrket både kunnskapen og interessen rundt emner som organisasjonsutvikling, ledelse og personlig utvikling.

Etter masterstudiene jobbet jeg som konsulent på ulike prosjekter, først et halvår i eget selskap, deretter et drøyt år som fast konsulent i Marcello. Etter en stund var det på tide å skifte fokus vekk fra IT-utvikling, og fra sommeren 2006 til våren 2010 jobbet jeg som presales-konsulent i Oracle, hvor mennesker, kommunikasjon og innpakning stod i første rekke.

Fra og med 1. mars 2010 har jeg gått tilbake til eget selskap, og jobber nå med fin miks av organisasjonsutvikling, systemutvikling og kommunikasjon, gjennom Humankapitalgruppen og våre produkter og tjenester knyttet til tiltaksorienterte medarbeidermålinger, humankapitalindekser (HKI) og styrkebasert utvikling.

Personlig profil

Som ansatt, kollega og konsulent har jeg alltid hatt en sunn og positiv innstilling til jobb. Jeg er omgjengelig, og jeg kommuniserer på en åpen og tillitsvekkende måte som de aller fleste forstår og setter pris på. Jeg er også opptatt av balanse i arbeidsdagen, at både kropp og sjel skal ha sitt, i tillegg til de faglige utfordringene.

Jeg kjenner mine styrker og begrensninger både faglig og personlig, og jobber derfor bra i team, men er heller ikke redd for å ta i et tak alene. Jeg fungerer godt under press, og har en sterk gjennomføringsevne. Som et resultat av dette har jeg fått mye positiv tilbakemelding fra både kunder, kolleger og arbeidsgivere, både når det gjelder hvordan jeg leverer som person, og hvordan jeg leverer som faglig ressurs.

 

Arbeidserfaring

08/1997 - d.d. Daglig Glede (tidligere: Skaug Konsult)
Konsulent/Eier Har jobbet med utvikling, tilpasning og opplæring rundt web-baserte løsninger og produkter, samt teknisk rådgivning rundt denne type løsninger. Kundelisten inkluderer blant annet Ericsson, Dekkpartner-kjeden, Akershus Fylkeskommune, Braathe-gruppen, Humankapitalgruppen, Bertel O. Steen, Reitan-gruppen, Politiet og Skatteetaten.

Har siden mars 2010 jobbet fulltid knyttet til Humankapitalgruppen hvor jeg jobber HR-faglig med medarbeidermålinger og lederutvikling (basert på HKIer og styrkebasert utvikling), og som ansvarlig for Måleverkstedet, vårt spesialtilpassede støtteverktøy som effektiviserer målings- og tiltaksprosessene.
Faglig kompetanse: Styrkebasert utvikling, medarbeidermålinger, teknisk produktutvikling, prosjektstyring, leveranse og gjennomføring, kundefokus
Teknisk kompetanse: HTML/CSS/Javascript, Delphi, Java, MSSQL, Oracle, Photoshop, PHP, ASP
06/2006 - 02/2010 Oracle Norge, Lysaker
Presales-konsulent Jobbet som teknisk ressurs i salgsprosesser, med SOA og integrasjon som spesialområder. Arbeidsoppgavene inkluderte produktpresentasjoner, tilbudsbesvarelser og rådgivning, men også teknisk bistand gjennom proof-of-concepts, forprosjekter og kundespesifikk problemløsning. Jobbet også mye med partnerapparatet, både gjennom produktopplæring, workshops og som støtte i deres kundecaser.
Faglig kompetanse: Produktpresentasjon, kundehåndtering, Proof-of-Concepts
Teknisk kompetanse: Tjenesteorientering generelt, Oracles produkter innen SOA, SOA Governance, integrasjon og Java-utvikling, XML-*/WS-*, ESB, tjeneste-/prosess-orkestrering, BPM
02/2005 - 05/2006 Marcello Systems, Oslo
Konsulent Jobbet som konsulent og utvikler, primært på administrasjonsdelen av Trådløs Bedrift (for Netcom), men også med andre, mindre kundeprosjekter, samt bedriftsinterne systemer, integrasjoner og prosesser.
Faglig kompetanse: Planlegging, utvikling og utplassering av større web-applikasjoner, samt planlegging og prising av tilhørende prosjekter
Teknisk kompetanse: Java/J2EE, Ant/Subversion, Cocoon, XML-*, Javascript/DOM, PHP, BEA Weblogic, Oracle 10g, MS SQL Server
02/2002 - 02/2003 [Attest] KDO Consulting, Oslo
Systemkonsulent Jobbet som utvikler på et system for turnus- or ressursplanlegging, som primært retter seg mot norsk kommune-/helsesektor. Utviklet også integrasjoner mot flere lønns-/personalsystemer. I tillegg var jeg ansvarlig for teknisk support, og implementasjon av systemet hos flere kunder rundt omkring i landet.
Faglig kompetanse: Turnussystemer, kundehåndtering, systemintegrasjon
Teknisk kompetanse: Delphi, Oracle SQL, PL/SQL, JBuilder
11/2000 - 10/2001 [Attest] Geox, Oslo
Systemutvikler,
Teknisk leder
Utvikling av produksjons- og rapporteringssystemer for internt bruk (klient/tjener), samt ulike komponenter til bruk på våre kunders websider.
Faglig kompetanse: Utvikling av generelle web-komponenter
Teknisk kompetanse: Delphi, MSSQL, HTML/Javascript/CSS.

I mai 2001 tok jeg over rollen som teknisk leder i selskapet. Dette gav meg flere nye ansvarsområder samt personalansvar for vår systemadministrator. Det var en turbulent periode, og selskapet ble slått konkurs i løpet av oktober 2001.
Faglig kompetanse: Teknisk ledelse, arbeidslivets farer og feller
Teknisk kompetanse: Domeneadministrasjon, IIS, Nettverk, Mail, DNS.
05/1999 - 10/2000 [Attest] HubShop, Ski
Systemutvikler Utvikling av produktdatabaser og løsninger for B2B e-handel. Hadde ansvar for vedlikehold og utvikling av våre Oracle-databaser, og utviklet også web-komponenter. Var med på å flytte mye av utviklingen til Sri Lanka, noe som gav verdifulle erfaringer i forhold til outsourcing og arbeid på tvers av kulturer.
Faglig kompetanse: B2B, RUP, outsourcing
Teknisk kompetanse: Oracle SQL/PL-SQL, Delphi, XML/XSLT, HTML/CSS/Javascript.
08/1998 - 06/1999 [Attest] Hærens Forsyningskommando (HFK), Oslo
Vernepliktig Jobbet som prosjektmedarbeider i et av HFKs prosjekter, med både militært og sivilt personell. Hovedoppgavene gikk på integrasjon av ulike løsninger basert på Oracle Applications.
Faglig kompetanse: Prosjektarbeid i offentlig foretak, Oracle, integrasjon
Teknisk kompetanse: PL/SQL, SQL, Oracle Applications.

Utdanning

02/2003 - 07/2004 [Attest] Monash University, Melbourne, Australia
Master of
Management
1,5-årig masterstudie med vekt på ledelse av mennesker og organisasjoner. Hovedfokus i studiet var på ulike ledelses- og HR-fag.
Faglig kompetanse: HR-/ledelsesfag generelt, endringsledelse, organisasjonslæring, selvledelse, re-engineering, internasjonal business og kommunikasjon
08/1995 - 05/1998 [Attest] Høgskolen i Buskerud, Kongsberg
Høgskoleingeniør i
Datateknikk
3-årig høgskolestudie innen software-utvikling, algoritmer, metoder og prosjektarbeid.
Hovedprosjekt: Utvikling av en turnusplanlegger for handelsbedrifter.
Teknisk kompetanse: C, C++, Java, OMT.
08/1992- 06/1995 Tinius Olsens Skole, Kongsberg
Examen Artium 3-årig Videregående skole, EDB/Allmennfag (fordypning i datateknikk).
Teknisk kompetanse: Programmering (Pascal), grunnleggende data-/ og elektrofag

 
Høgskolen i Buskerud Hærens Forsyningskommando HubShop Geox KDO Consulting Monash University Marcello Systems Oracle Norge Skaug Konsult